1.
KRAWCZUK, Wojciech. [rec.] Krzysztof Syta, Archiwa magnackie w XVIII wieku. Studium kultury kancelaryjno-archiwalnej, Toruń 2010. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 1 grudzień 2011, nr 2(4)/, s. 270–272. [udostępniono 9.12.2021]. DOI 10.12775/AKZ.2011.021.