1.
KOSMAN, Janina. [rec.] Tomasz Czarnota, To zawsze zostanie dla potomności. Archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia, Lubin 2010. Archiwa – Kancelarie – Zbiory [online]. 1 grudzień 2011, nr 2(4)/, s. 267–269. [udostępniono 1.4.2023]. DOI 10.12775/AKZ.2011.020.