1.
BEWICZ, Piotr & SZADURO, Marta. III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 1 grudzień 2011, nr 2(4)/, s. 254–263. [udostępniono 27.10.2021]. DOI 10.12775/AKZ.2011.019.