1.
PAWŁOWSKA, Marta & PEPŁOWSKA, Katarzyna. Dokumentacja masowa - problemy wartościowania i selekcji. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 1 grudzień 2011, nr 2(4)/, s. 240–247. [udostępniono 30.11.2021]. DOI 10.12775/AKZ.2011.015.