1.
GIERAŃCZYK, Dobromir. XII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 1 grudzień 2011, nr 2(4)/, s. 227–229. [udostępniono 18.1.2022]. DOI 10.12775/AKZ.2011.012.