1.
PIĘTKA-HADAŁA, Dorota. Od pasji do dokumentacji. Czy kolekcjonerzy i archiwiści mogą się polubić?. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 1 grudzień 2011, nr 2(4)/, s. 223–224. [udostępniono 3.12.2021]. DOI 10.12775/AKZ.2011.010.