1.
SYTA, Krzysztof. Archiwa hetmanów koronnych. Pojęcie, charakter i typologia dokumentacji. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 1 grudzień 2011, nr 2(4)/, s. 63–105. [udostępniono 3.12.2021]. DOI 10.12775/AKZ.2011.002.