1.
CHYRKOWSKI, Krystian. Listy z Ziemi Wałeckiej i Krajny do końca XVIII w. z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 1 grudzień 2010, nr 1(3)/, s. 155–241. [udostępniono 2.12.2021]. DOI 10.12775/AKZ.2010.006.