1.
JABŁOŃSKA, Marlena. Archiwalny PR - mit czy rzeczywistość? Garść refleksji po zakończeniu I Międzynarodowej Konferencji pt. Rola społeczności lokalnych w Unii Europejskiej, Szczecinek 12-14 września 2013 r. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 10 marzec 2013, nr 4(6)/, s. 245–250. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/AKZ.2013.015.