1.
CIECHANOWSKI, Hadrian. XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 10 marzec 2013, nr 4(6)/, s. 239–242. [udostępniono 25.1.2022]. DOI 10.12775/AKZ.2013.013.