1.
CZYŻ, Piotr. XXII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. Siedlce, 16–17 kwietnia 2021 r. . Archiwa – Kancelarie – Zbiory [online]. 22 grudzień 2021, nr 12 (14), s. 199–201. [udostępniono 4.2.2023]. DOI 10.12775/AKZ.2021.010.