1.
TRZNADEL, Łukasz. Działalność popularyzacyjna Archiwum Wojskowego w Oleśnicy w latach 2011 – 2015. Archiwa – Kancelarie – Zbiory [online]. 29 grudzień 2020, nr 11(13), s. 11–44. [udostępniono 14.7.2024]. DOI 10.12775/AKZ.2020.001.