1.
PIĘTKA-HADAŁA, Dorota Zofia. XXII i XXIII Festiwal Nauki. Warszawa, 21–30 IX 2018 r. i 20 – 29 IX 2019 r. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 23 styczeń 2020, nr 10(12), s. 219–222. [udostępniono 20.1.2022]. DOI 10.12775/AKZ.2019.014.