1.
COŁBECKA, Monika. Problemy archiwalnego opisu informacyjnego (seria Symposia Archivistica t. IV), red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2017, ss. 205. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 31 grudzień 2018, nr 9(11), s. 339–346. [udostępniono 20.1.2022]. DOI 10.12775/AKZ.2018.023.