1.
CZAJKA, Elżbieta. Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów, red. H. Mazur, A. Rosa, Forum Edukatorów Archiwalnych, Kielce–Toruń 2017, ss. 100. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 31 grudzień 2018, nr 9(11), s. 291–294. [udostępniono 2.12.2021]. DOI 10.12775/AKZ.2018.018.