1.
STRYJKOWSKI, Krzysztof. Wiesława Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016, ss. 233. Archiwa – Kancelarie – Zbiory [online]. 11 grudzień 2017, nr 8(10), s. 269–273. [udostępniono 3.6.2023]. DOI 10.12775/AKZ.2017.018.