1.
BESTIAN-ZAJĄC, Anna. Educare necesse est – ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Archiwum Państwowe w Warszawie, Warszawa 2017, ss. 315. Archiwa – Kancelarie – Zbiory [online]. 11 grudzień 2017, nr 8(10), s. 229–257. [udostępniono 2.2.2023]. DOI 10.12775/AKZ.2017.015.