1.
ROSA, Agnieszka. Przewodnik początkującego genealoga, oprac. M. Młodziejewska, oprac. graf. R. Śpiegowska, Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego, Płock, 2016, ss. [2], 16. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 11 grudzień 2017, nr 8(10), s. 275–279. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/AKZ.2017.019.