1.
WIŚNIEWSKA-DREWNIAK, Magdalena. Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 4: Archiwum jako „strażnik pamięci”. Studia historyczno-archiwalne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2016, ss. 289. Archiwa – Kancelarie – Zbiory [online]. 11 grudzień 2017, nr 8(10), s. 259–262. [udostępniono 7.6.2023]. DOI 10.12775/AKZ.2017.016.