1.
HLEBIONEK, Marcin & JANKOWSKA, Jagoda. Munimenta w szkatule żółwiowej. Archiwalia w świecie rzeczy Krzysztofa Grzymułtowskiego. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 10 grudzień 2017, nr 8(10), s. 11–66. [udostępniono 5.12.2021]. DOI 10.12775/AKZ.2017.001.