1.
CZAJKA, Elżbieta. III Spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych. Warszawa, 23 VI 2016 r. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 26 maj 2017, nr 7(9)/, s. 199–201. [udostępniono 28.1.2022]. DOI 10.12775/AKZ.2016.015.