1.
DRZEWIECKI, Bartosz. Konferencja Kształcenie infobrokerów i archiwistów cyfrowych, Kraków 15–16 IV 2015 r. Archiwa - Kancelarie - Zbiory [online]. 15 maj 2015, nr 6(8)/, s. 280–287. [udostępniono 3.12.2021]. DOI 10.12775/AKZ.2015.014.