Bewicz, P. „Archiwum Jako Projekt – Poetyka I Polityka (foto)archiwum, Pod Red. K. Pijarskiego, Wyd. Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2011”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 5(7)/, czerwiec 2015, s. 243-7, doi:10.12775/AKZ.2014.021.