Chyrkowski, K. „Janusz Łosowski, Dokumentacja W życiu chłopów W Okresie Staropolskim. Studium Z dziejów Kultury, Wydawnictwo Olech, Lublin 2013”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 5(7)/, czerwiec 2015, s. 241-2, doi:10.12775/AKZ.2014.020.