Jabłońska, M. „Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa Pod Nadzorem. Zbiory Audiowizualne Komunistycznych służb specjalnych” / «Europe under Surveillance. The Audiovisual Collections of Communist Security services»”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 5(7)/, maj 2015, s. 216-8, doi:10.12775/AKZ.2014.015.