Adamska, M., i K. Lisowska. „Sympozjum Naukowe «Komputeryzacja I Digitalizacja W archiwach»”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 5(7)/, maj 2015, s. 209-16, doi:10.12775/AKZ.2014.014.