Wróbel, Łukasz. „Międzynarodowa Konferencja «Egodokumenty. Tradycje Historiograficzne – Perspektywy badawcze»”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 5(7)/, maj 2015, s. 196-00, doi:10.12775/AKZ.2014.011.