Zasada, A., i M. Zmudziński. „IV Toruńskie Konfrontacje Archiwalne Pt. «Nowa Archiwistyka – Archiwa I Archiwistyka W późnonowoczesnym kontekście kulturowym»”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 5(7)/, maj 2015, s. 185-9, doi:10.12775/AKZ.2014.010.