Jabłońska, M. „Otoczenie archiwów W Polsce – Projekt Badawczy”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 5(7)/, maj 2015, s. 111-24, doi:10.12775/AKZ.2014.004.