Bunkowska, P. „ 8 Lutego 2012 R”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 3(5)/, grudzień 2012, s. 230-6, doi:10.12775/AKZ.2012.009.