Bewicz, P., i M. Szaduro. „III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 2(4)/, grudzień 2011, s. 254-63, doi:10.12775/AKZ.2011.019.