Gierańczyk, D. „XII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 2(4)/, grudzień 2011, s. 227-9, doi:10.12775/AKZ.2011.012.