Jabłońska, M. „ Szczecinek 12-14 września 2013 R”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 4(6)/, marzec 2013, s. 245-50, doi:10.12775/AKZ.2013.015.