Ciechanowski, H. „XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 4(6)/, marzec 2013, s. 239-42, doi:10.12775/AKZ.2013.013.