Chorążyczewski, W., A. Rosa, i P. Bewicz. „Manifest Albo Dekalog twórcy Archiuwm Prywatnego”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 4(6)/, marzec 2013, s. 225-34, doi:10.12775/AKZ.2013.011.