Piętka-Hadała, D. Z. „ I 20 – 29 IX 2019 R”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 10(12), styczeń 2020, s. 219-22, doi:10.12775/AKZ.2019.014.