Biernat, K. A. „ 211”. Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 9(11), grudzień 2018, s. 355-64, doi:10.12775/AKZ.2018.025.