Czajka, E. „ 100”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 9(11), grudzień 2018, s. 291-4, doi:10.12775/AKZ.2018.018.