Hlebionek, M., i J. Jankowska. „Munimenta W Szkatule żółwiowej. Archiwalia W świecie Rzeczy Krzysztofa Grzymułtowskiego”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 8(10), grudzień 2017, s. 11-66, doi:10.12775/AKZ.2017.001.