Weiss, M. „Narastająca Dokumentacja Elektroniczna Wytwarzana wśród pracowników Naukowych”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 7(9)/, maj 2017, s. 135-43, doi:10.12775/AKZ.2016.008.