Roman, W. K. „Archiwa Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie”. Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 7(9)/, maj 2017, s. 49-75, doi:10.12775/AKZ.2016.003.