Józefiak, P. „Panel Archiwistyka I Zarządzanie Dokumentacją Podczas XXIII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów W Toruniu”. Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 6(8)/, maj 2016, s. 287-91, doi:10.12775/AKZ.2015.015.