Drzewiecki, B. „ Kraków 15–16 IV 2015 R”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 6(8)/, maj 2015, s. 280-7, doi:10.12775/AKZ.2015.014.