[1]
M. Jabłońska, „Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa pod nadzorem. Zbiory audiowizualne komunistycznych służb specjalnych” / «Europe under surveillance. The audiovisual collections of Communist security services»”, AKZ, nr 5(7)/, s. 216–218, maj 2015.