[1]
M. Adamska i K. Lisowska, „Sympozjum naukowe «Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach»”, AKZ, nr 5(7)/, s. 209–216, maj 2015.