[1]
Łukasz Wróbel, „Międzynarodowa konferencja «Egodokumenty. Tradycje historiograficzne – perspektywy badawcze»”, AKZ, nr 5(7)/, s. 196–200, maj 2015.