[1]
H. Mazur i A. Rosa, „O potrzebie szkolenia archiwistów w zakresie edukacji”, AKZ, nr 5(7)/, s. 169–181, maj 2015.