[1]
J. Kosman, „[rec.] Tomasz Czarnota, To zawsze zostanie dla potomności... Archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia, Lubin 2010”, AKZ, nr 2(4)/, s. 267–269, grudz. 2011.