[1]
P. Bewicz i M. Szaduro, „III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne”, AKZ, nr 2(4)/, s. 254–263, grudz. 2011.