[1]
P. Czyż, „XXII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. Siedlce, 16–17 kwietnia 2021 r. ”, AKZ, nr 12 (14), s. 199–201, grudz. 2021.